← Techstars Blog

Студентски съвет към ИУ – Варна набира членове за своя клуб “Млад

предприемач”, който е част от проект “Клубове по интереси”.

Клубът е създаден през 2008 г. по инициатива на проф. д-р Надя Костова и

решение на Финансово-счетоводен факултет. Наименовал се е Клуб на

предприемчивите студенти от ФСФ. Инициативите са реализирани

съвместно със Студентски съвет. Най-голямата и радващата се на

внимание и до ден днешен дейност е форум “Първи стъпки в бизнеса”.

В момента Клубът е изцяло под шапката на Студентски съвет, затова ние

търсим студенти с интереси в предприемачеството, с креативно и

иновативно мислене, с идеи и с желание за стартиране на собствен бизнес.

Ако ти си точно такъв, не се колебай и кандидатствай до 25.10.2015 г.

Глобалната инициатива Startup Weekend City се реализира с

партньорството на Студентски съвет към ИУ – Варна чрез клуб „Млад

предприемач“.

Очакваме да се присъединиш към нас, защото заедно ще постигаме повече!

За повече информация:

Студентски съвет към ИУ – Варна

http://ss-varna.org/

ue.stunion@ue-varna.bg

0882 164 611 – Весела Михайлова

Simeon Nikolov