← Techstars Blog

V poslednej dobe priniesla Slovenská sporiteľňa niekoľko zaujímavých noviniek ako zrušenie billboardových kampaní a mnoho ďalších zelených nápadov, čo vás k tomu viedlo?
V spoločnosti výrazne zarezonovalo rozhodnutie zrušiť billboardy a všetku vonkajšiu reklamu. Snažili sme sa tak doručiť posolstvo, že ako veľký zadávateľ reklamy a najväčšia banka na Slovensku vieme byť ako zodpovedný a inovatívny líder a fungovať ďalej aj bez toho, aby sme prispievali k vizuálnemu smogu vo verejnom priestore.

Okrem Startup Weekendu podporujete aj iné programy pre začínajúcich podnikateľov, aká je motivácia banky podporovať tento segment?
Startup Weekendy po celom Slovensku ako i iné podujatia, ktorých sa zúčastňujeme, nám umožňujú byť bližšie v komunite, kde vieme byť nápomocní. Vidíme, že sa ich aktívne zúčastňujú aj mladí ľudia, ktorí majú spočiatku nejasný nápad, cieľ, víziu, ale počas necelých troch dní sa snažia tomu dať kontúry a posunúť to o krok vpred. Na základe našich niekoľkoročných skúseností so začínajúcimi podnikateľmi sa snažíme relevantne vyjadriť k biznis plánom, jeho validácií a finančnému nastaveniu podnikania.

Ako sa na začínajúcich podnikateľov pozerá banka?
Ako banka už 4 roky vieme podporiť podnikateľa v každej fáze podnikania – či je social business, či ide o začínajúceho podnikateľa v idea stage, zabehnutú prevádzku so stabilnou klientelou, alebo stredný či veľký podnik.

Čo sa týka startupov, pozeráme sa naňho ako na človeka alebo tím, ktorý o podnikaní ešte len uvažuje alebo už začal, ale ešte nemá stabilné tržby. Na jednej strane ide o ľudí, ktorí len plánujú svoj nový biznis a dobre im padne naša spätná väzba, poprípade financie na rozbeh a na druhej strane novozaložené spoločnosti, ktoré nemajú ucelenú účtovnú závierku za kalendárny rok – napríklad za celý rok 2018 a nie sú pre iné banky štandardne financovateľné. Takýto začiatočníci najčastejšie prichádzajú do Slovenskej sporiteľne po peniaze, čo je prirodzené, nakoľko ako najväčšia komerčná banka sa venujeme aj začínajúcim biznisom bez podnikateľskej histórie a inde by zrejme ako startup nesplnili podmienky.

Keď sa povie startup, väčšina ľudí si predstaví niečo technologické, inovatívne.
Máme minimum takých technologických startupov,  tie často krát využívajú iné formy financovania než bankové.  Ide o bežných živnostníkov, podnikateľov z rôznych oblastí. Napríklad mladý zubný lekár, ktorý chce prebrať zabehnutú alebo si otvára vlastnú ambulanciu na zelenej lúke a potrebuje na vybavenie a na rozbeh. Zamestnanec strojárskej firmy, ktorý už nabral množstvo pracovných skúseností, kontaktov a objednávok a chce ich vybaviť prostredníctvom vlastného CNC stroja. Pilčík, ktorý pracuje v lese a potrebuje vlastnú pílu na drevo. IT- čkar, ktorý už nechce byť zamestnancom a chce sa osamostatniť a začať pracovať na svojich projektoch. Či žena, ktorá doma pečie torty a je to jej veľké hobby, avšak nechce už ďalej fungovať týmto spôsobom a množstvo ďalších prípadov, ktoré by som mohol spomenúť.

Čo je pre vás potvrdením potenciálu podnikateľského nápadu?
Biznis nápady našich klientov sa snažíme preniesť do biznis plánov. Bezplatne konzultujeme so začínajúcimi podnikateľmi  ich zámery každý deň, keďže sme banka,  v drvivej väčšine za nami chodia pre peniaze. Jednotlivci ako i tímy prichádzajú do banky s rôznym stupňom ich pripravenosti, preto naše stretnutia nie sú vždy len pozitívne, ale často poukazujeme na nedostatky, chyby, dávame im dole ružové okuliare a mnohých od podnikania odradíme. Samozrejme, ani my presne nevieme či daný biznis prekoná očakávania klienta alebo skončí za mesiac. Vieme si však spoločne dôkladne prejsť ich biznis plán, cashflow plán a poukázať na riziká, ktoré je možné odhaliť už na začiatku. Odhalením rizík, dobrým naplánovaním cashflow plánu, poprípade plánu B sa zvyšuje nielen ich, ale i naša šanca na úspech. Výsledky tvrdej práce podnikateľa či podnikateľky sa dostavia často krát až po viac než roku. Výsledky našej práce taktiež. Nakoľko sme s klientom počas jeho rozbehu – prvých rokov i krokov – riešime množstvo vecí spolu s ním, či už jeho úspech, ale i problémy. Najväčším naším úspechom je, keď sa klient rozbehne, je samostatný, začne vytvárať nové pracovné miesta a môže byť mentorom v danej oblasti pre ďalších našich nových začínajúcich podnikateľov a podnikateľky.

Máte v rámci Slovenskej sporiteľne nejaké mechanizmy, ktorými dokážete pomôcť začínajúcim podnikateľom vyrásť?
Naozaj pri nich platí, že každý z nich je iný, originálny. Preto je ťažké vytvoriť nejaké univerzálne použiteľné mechanizmy, ide najmä o kooperáciu. Snažíme sa byť pri začínajúcich podnikateľoch už od začiatku, od samotného nápadu. Stáť pri ich prvých biznis krokoch a ich významných rozhodnutiach, najmä na začiatku dať konštruktívnu spätnú väzbu a samozrejme, financovať ich nápady. Na prvý rok podnikania majú bezplatný Biznis účet. Financovanie im našijeme na mieru podľa toho, koľko si z podnikania vedia vyčleniť financií na splátku. Biznisy, ktoré finančne alebo nefinančne podporíme, komunikujeme verejnosti online, ale aj v rámci banky. Pracuje u nás vyše 4000 potenciálnych klientov.

Ak majú naši klienti konkrétnejšie požiadavky a my ich nevieme priamo vyriešiť, napríklad prerastú možnosti nášho programu, posúvame ich nielen v rámci našej banky a našich top klientov i na ďalších mentorov, špecialistov a poradcov mimo banky. Táto pomoc a kooperácia v spolupráci so zodpovedným financovaním a pravidelnou komunikáciou vytvára peknú synergiu. Zúčastňujeme sa workshopov, konferencií, festivalov, kam pozývame aj našich klientov. Alebo skúsenosti s prácou s našimi klientmi zdieľame na školách, na podnikateľských fórach.

Čo nové chystáte pre vašich klientov v nasledujúcich mesiacoch?

Mám ďalších 6 kolegov v regiónoch. Každý deň pracujeme  so začínajúcimi podnikateľmi z celého Slovenska, pomáhame im zreálniť očakávania, kladieme im často krát aj nepríjemné otázky, ktoré s podnikaním súvisia alebo môžu ho výrazne ovplyvniť. Naďalej podporujeme a zviditeľňujeme iniciatívy a služby, ktoré pomáhajú podnikateľom: Národné podnikateľské centrá Slovak Business Agency, Akčné ženy, coworkingy, vysoké školy, portál podnikajte.sk a množstvo ďalších. Čo sa týka plánovaných akcií – minulý rok sme spolu s množstvom partnerov organizovali  Úrokové prázdniny na nové podnikanie. Cieľom iniciatívy bolo vyzdvihnúť a podporiť začínajúcich podnikateľov, ako aj neziskové organizácie, ktoré svojimi aktivitami zabezpečia pravidelný udržateľný príjem a umožnia vytváranie nových pracovných miest. Radi by sme aj tento rok túto iniciatívu zopakovali a preto budeme radi, ak sa do nej zapoja viac komunitných a mediálnych partnerov.

Viac o našich aktivitách a klientoch sa dozviete na www.zacinamepodnikat.sk alebo na facebookovej stránke Tipy a rady pre podnikanie.

Kto je Ján Žovin

Ján sa najmä vyzná v odvetví retailu, kde prešiel viacerými manažérskymi pozíciami. Má skúsenosti s otváraním a rozbiehaním maloobchodných predajní domácich i nadnárodných spoločností. V roku 2015 rozbiehal vlastné podnikanie v oblasti internetového predaja a nových foriem low‑cost retailových sietí.

V Programe pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky pomáhal rozbiehať internetové obchody, ambulancie, výrobné a IT spoločnosti, radil pri rozbehu viacerých start-upov. Ján odporúča: „Každý nápad sa snažte overiť a nejaký čas testovať, určite sa to oplatí.“ V roku 2017 a 2019 pôsobil ako mentor na Startup Weekende v Žiline a v Bratislave.

Ladislav Kužma