← Techstars Blog

Университетската Библиотека, като културен  и информационен център , ежегодно организира събития като: изложби, лекции, семинари, конференции, състезания и др. Интересът към тях е традиционно висок. Те дават възможност за запознаване и обсъждане на проблематика, вълнуваща младите хора в университета. Събитията стават  със съдействието на преподаватели и външни фирми. Студенти от спец. ИД излагат свои произведения в залите на библиотеката, като най-добрите се награждават по време на Майските тържества. 

Тази година XI издание на на най-дълго просъществувалия Startup Weekend в България събра над 50 бъдещи и настоящи предприемачи, които ще работиха под мотото “No talk, All Action!”. Отново Университетска библиотека приюти непрестанно търсещите нови хоризонти “млади предприемачи”.

инж. Любов Вълкова

Р-л Университетска библиотека

ТУ-Варна, ул.”Студентска” 1

тел. 052 383 457

GSM +359 89 990 5004

Mladen Nikolov